NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CASA CRANTA, Brasov, Str. Mr. Cranta, nr. 3A, email contact@caracranta.ro, prin administrator Ovidiu Procop, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CASA CRANTA și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
Ne propunem să protejăm datele personale ale angajaților și să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate, CASA CRANTA înțelege obligațiile care îi revin față de dumneavoastră ca persoana vizată și dorește să vă ajute să înțelegeți cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră.
Această notă de informare are scopul de a vă explica modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și modul în care ne asigurăm că aceste date sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.
Deoarece legislația în acest domeniu se schimbă rapid și noi vom revizui această notificare în acord cu noile reglementări.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM

Pentru desfășurarea serviciilor medicale specifice, pentru respectarea prevederilor legale dar și pentru organizarea eficientă a activității noastre, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize și medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; analize şi alte servicii pe care le accesaţi prin intermediul nostrum sau ai partenerilor noștrii; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical din spital, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra; date biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie.

Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; cod numeric personal (CNP).

Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.

Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.

Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziţie; marca angajat; număr legitimaţie.
Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (în cazul asigurărilor private).

Opinii şi viziuni (pot include date sensibile) , cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.

Date de localizare, cum ar fi: locul sau zona în care vă aflaţi sau v-aţi aflat într-un anumit interval de timp, vizita efectuată în cadrul unității noastre (dacă utilizaţi aplicaţiile mobile de identificare de ex. Google Maps, și ați setat politica de confidențialitate astfel încât sa identifice locațiile în care ați fost și să va solicite review-uri referitoare la acestea).

Pentru asigurarea unui tratament medical corespunzător este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane – de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condiție medicală ca dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară, asigurându-ne de confidențialitatea și securitatea acestor date. Ca urmare a respectării obligației secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră, nu vom informa aceste persoane despre această procesare, ea fiind strict necesară tratamentului dumneavoastră medical..

SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În principal, informatii pe care le procesăm provin direct de la dumneavoastră în momentul în care accesați unul din serviciile noastre. Vom solicita doar informațiile strict necesare desfășurării respectivei investigații sau tratament necesar, precum și informații necesare desfășurării activității (date de contact, date de facturare etc.).
Există cazuri în care sursa datelor cu caracter personal provine de la medicul dumneavoastră de familie, prin comunicarea dosarului medical sau a unor părți din acesta; ori din alte acte medicale emise de specialiști ( de ex. Scrisoarea medicală emisă de medicul ce v-a tratat în cadrul internării în spital).
Există cazuri când datele provind de la membrii ai familiei ori de la alte persoane ( de ex. declarația fiicei la momentul internării, când dumneavoastră sunteți în imposibilitatea de a comunica cu noi; informațiile comunicate de medicul de pe ambulanță etc.).
Indiferent de sursa de unde provin datele cu caracter personal, ele vor fi procesate cu maxima confidențialitate și cu asigurarea securității acestora.

TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele cu carcater personal prelucrate le catalogăm în date sensibile și alte date.
Datele cu caracter personal sensibile sunt cele referitoare la datele cu caracter medical (stare de sanătate, afecțiuni etc.).
Acestea se prelucrează ca urmare a specificului activității (prestări servicii medicale) când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea capacităţii de muncă a dumneavoastră (pentru angajare), de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi a serviciilor de sănătate şi asistenţă socială.
În situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).
În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, de exemplu: protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii, asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României.
În apararea drepturilor noastre legitime, în cazul unor diferende aflate pe rolul instanțelor de exemplu, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele diagnosticul medical în baza căruia s-a decis instituirea concediului medical).
Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (altele decât datele sensibile)
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele sensibile, prin prisma obligațiilor legale (de ex. Datele cu caracter personal referitoare la datele de facturare), în baza unei relații comerciale sau premergătoare acestuie, în baza interesului nostru legitim (de ex. Organizarea pacientților într-un sistem de evidență pentru un contact facil) precum și în baza unui consimțământ expres al dumnevoastră (de ex. dorim sa lansăm o campanie de marketing pentru care vă solicităm acordul de a primi informațiile noastre).
Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DVS.

Prelucrarea datelor cu carcater personal se realizează în următoarele scopuri:
Prestarea serviciilor medicale

a) Aceasta cuprinde activități premergătoare (de ex. programarea medicală, informarea efectuată de dumneavoastră cu privire la simpome, oferirea de servicii promoţionale sau informatii despre promoțiile noastre etc.) precum și activitățile specifice (înregistrarea serviciilor medicale prestate, prestarea serviciilor medicale – diagnostic, analize, intervenții chirurgicale etc.), informarea dumneavoastră cu privire la rezultatele serviciilor prestate - acestea se realziează în temeiul art. 6 alin 1 lit b) – executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract precum și art. 9 alin 2 lit.h) prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical

b) Comunicări de marketing
Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăţi privind serviciile medicale disponibile, abonare la newsletter sau furnizarea alte informaţii care v-ar putea interesa. Tot în această categorie includem și informațiile despre diverse tehnici și servici medicale oferite de noi sau parteneri ai noștrii, ori în baza unor colaborări/protocoale încheiate cu instituți cu profil medical. Prelucrarea datelor o efectuăm în baza consimțământului prevăzut de art. 6 alin 1 lit a) din Regulament.

c) Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale
Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune, toate realizate în baza art. 6 alin 1 lit c) din Regulament.

d) Gestiunea financiară
Eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană in numele dumneavoastră; recuperarea debitelor de la dumneavostră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe); transmiterea de notificări și corespondență comercială, elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire la contracte – prelucrarea se realizează în baza interesului legitim (art. 6 alin 1 lit f) dar și a art. 6 alin 1 lit c) din Regulament.

e) Soluţionarea disputelor
Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute ce vă privesc direct sau în care sunteți parte. În principal prelucrarea datelor se realizează în temeiul interesului legitim prevăzut de art. 6 alin 1 lit f)

f) Review-uri și social media
Opinia dumneavoastră e foarte importantă pentru noi, pentru modul în care trebuie să răspundem solicitărilor și cerințelor dumneavoastră, motiv pentru care aveți ocazia să ne lăsați impresii, comentarii sau păreri referitoare la serviciile noastre sau la produsele comercializate în cadrul platformei sau direct pe paginile de Social media (Facebook, Instagram, Youtube etc.).
În cadrul website-ului nostru găsiți link-urile pentru accesarea paginilor noastre de prezentare din cadrul acestor rețele de socializare.
g) Dacă decideți să lăsați review-uri pe unul din canalele de social media utilizat de noi, ori doar prin accesarea link-ului direct de pe pagina noastră, vă informăm că datele dumneavoastră vor fi prelucrate și de respectivul operator (în acest caz, fiind vorba de operatori-asociați), de aceea vă reamintim că fiecare din acestea are o Politică de confidențialitate proprie, pe care vă sfătuim să o studiați pentru a vă informa despre modul în care prelucrează datele. Noi vom prelucra doar informațiile relevante transmise de către acest tip de canal de promovare, dar ele de obicei sunt anonimizate și sub formă statistică. În toate aceste cazuri prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin. 1 lit.a) din RGPD dar și pe art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță.

h) Customer care
Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obţine opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre având scopul de a îmbunătății produsele și serviciile noastre - identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră. Prelucrarea se realizează în baza interesului legitim (art. 6 alin 1 lit f) dar și a art. 6 alin 1 lit c) din Regulament) .

i)_ Supravegherea spațiilor conform dispoztiilor legale.
Sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor, precum și sistemele de control acces în cazul spațiilor restricționate, conform prevederilor de securitate avizate. În acest caz, prelucrarea datelor se realizează în temeiul art. 6 alin 1 lit c) – obligație legală prevăzută de legislația în vigoare ( Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, ori Codul Muncii privind pontajul persoanelor) dar și a interesului legitim prevăzut de art. 6 alin 1 lit f) din Regulament.

CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România).
În cazul în care suntem nevoiți să divulgăm aceste date, categoriile identificate de destinatari sunt:

Autorități publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) – strict cu respectarea legislației aplicabile.

Asigurători din România sau din alte state – în legătură cu serviciile de care ați beneficiat și fac obiectul unei asigurări de sănătate sau răspundere civilă.

Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri, din România sau din străinătate – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga însă să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile – aceștia prestează anumite servicii pentru noi.

Orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

Orice achizitori sau posibili achizitiori relevanți din sectorul medical sau din alte sectoare, din România sau din alt stat – în situația în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre) – aceștia vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, asigurători.

Medicii colaboratori si alti furnizori de servicii medicale - fiecare dintre aceştia fiind obligaţi prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră .
Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DVS. CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.
Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.
Pentru cazuri expres stabilite, în vederea efectuarii unor analize specializate, la solicitarea expresă a pacienților nostri, transmitem date cu caracter personal catre centre medicale din afara Romaniei, inclusiv SUA.

CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsa intre 6 luni si 100 ani în cazul documentelor medicale. Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

În vederea asigurării securității datelor cu caracater personal, în special referitoare la prelucrarea, stocarea, accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale acestora am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.

Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.

Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea și/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / pseudoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, nu putem garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.
Aveți posibilitatea, în condițiile prevăzute de către GDPR, să exercitați următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat
Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.

Dreptul de acces la date
Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum gestionate. Aveți dreptul să va exercitați acest drept oricând iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data înregistrării cererii, cu excepția cazului în care cererea este nefondată, excesivă sau există indicii conform cărora va fi necesară o perioadă mai mare de timp pentru rezolvarea solicitării. În cazul în care solicitările dumneavoastră devin excesive și au o frecvență ridicată, ne rezervăm dreptul de a putea solicita un tarif pentru emiterea informațiilor. Aveți dreptul de a efectua cereri privind modul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, gratuit, cel puțin o dată pe an.

Dreptul de rectificare
Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.

Dreptul de ștergere
Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dvs.). Unde este posibil se vor respecta toate aceste cereri, deși unele detalii fac parte din dosarele permanente ale cabinetului nostru, care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii. Dreptul la restricționarea prelucrării Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dvs., dar trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora, și doar în limitele impuse de lege.

Dreptul la portabilitatea datelor
Datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil, în funcție și de posibilitățile societății.

Dreptul de opoziție
Dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării bazate pe un interes legitim sau dacă în situația dumneavoastră personală apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea). Vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării în scopuri de cercetare și statistici.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri
Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați, ori în anumite cazuri să le prestăm limitat.

INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm şi produsele pe care le achiziţionaţi de la noi (inclusiv în cazul medicinei muncii sau a abonamentelor medicale oferite de angajator).
Această notă nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele prestate de partnerii noștrii, postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod.

MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă din când în când. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans şi nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.
De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă ce poate fi pusă la dispoziția dumneavoastră, la cerere, pe care să o puteți consulta.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. Referitoare la prelcurarea datelor cu caracter personal, ori dacă doriți mai multe informații privind modul în care prelucrăm aceste date, vă rugăm să ne contactați la adresa CASA CRANTA, Brasov, Str. Mr. Cranta, nr. 3A sau pe Responsabilul cu Protectia Datelor, la e-mail: dpo@golegal.ro .
De asemenea, e bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web: www.dataprotection.ro.

CASA CRANTA
Prin Ovidiu Procop